Til innholdet
SML
SML » Produkter » Singelsager

Nettleseren din har ikke støtte for video/x-flv.
Velg et alterativt format under.

andre formater

Manuelle, halv- og helautomatiserte singelsager fra SML egner seg godt for kapping av all slags trevirke og er mye brukt til kapping av materiale i emballasjeproduksjon, takstolproduksjon og prefabrikering av bygningselementer

Sagene leveres i forskjellige størrelser, med forskjellig antall programstyrte akser. Stavkapp og Automatsag er de vanligste typene.

Stavkapp

SMLs Stavkapp er utviklet spesielt med tanke på kapping av staver til takstolproduksjon, men har også en rekke andre bruksområder som krever et robust kappanlegg med raske omstillinger og lav gjennomløpstid.

Stavkappen har to programmerbare akser (vinkel og lengde). Akslene er drevet av moderne servomotorer, som gir spesielt hurtig og presis omstilling.

Programmering av sagen gjøres hurtig og oversiktlig på styringsenheten med trykkfølsom skjerm. Stryringsenheten kan også kommunisere over nettverk og hente inn data fra beregningsprogrammer (roofcon, tacad).

Sagen regner selv ut var de forskjellige aksene skal være i lengde og bordvinkel til en hver tid. Operatøren velger program på skjermen og mater inn virke for kapping.

Kappområde Stavkapp 700

Se også (film) Stavkapp, program for flere kutt (uten virke).

Automatsager

Automatsag 600

SMLs Automatsager er utviklet spesielt for kapp av store serier i produksjon av bygningselementer. Gjennomkjøring av en materialpakke er fullstendig automatisert fra innmating til utmating.

For innmating finnes forskjellige magasiner. Utmating kan skje til sorteringsbord, eller automatisert stabler.

Se også (film) materialplukker som kan integreres i automatsag-anlegg.

Som for alle SMLs produkter har kunden drift og brukssikkerhet gjennom installeringsstøtte, CE-sertifisering, garanti og serviceavtaler. Kontakt SML for tilbud og spesifikasjon av singelsag tilpasset ditt produksjonsbehov.