Til innholdet
SML
SML » Produkter » Tandemsager

Nettleseren din har ikke støtte for video/x-flv.
Velg et alterativt format under.

Med to datastyrte sager kapper SMLs tandemsager virke i begge ender samtidig.

En fast montert sag jobber sammen med en sag som beveges i lengdeaksen. Dette muliggjør en lang rekke forskjellige kutt etter program.

Programmene legges inn, eller hentes opp over nettverket, på opertørterminalen, som har enkel og oversiktlig betjening med trykkfølsom skjerm.

SMLs tandemsager karakteriseres av svært rask omstilling i alle akser og operasjoner, og dermed svært rask gjennomløpstid.

Sagene har gjennomtenkte sikkerhetsfunksjoner og kan betjenes av en enkelt operatør.

Tandemsag 700: Kapasitet / Ytelse
Gjennomløpstid, enkelt kutt i begge ender 6-8 sekunder
Gjennomløpstid, enkelt kutt i en eller begge ender 12-14 sekunder
Vinkel bevegelig sag 0-180° (± 0,1°)
Vinkel, fast sag 0-360° (± 0,1°)
Senterlinje bevegelse 0-250mm (± 0,5mm)
Hellning blad, fast sag 90-28°(± 0,5°)
Gjennomløpslengde 1,7-6m (±1mm)
Sagmotor, fast sag 7,5 KW
Sagmotor, bevegelig sag 5,5 KW
Material-lengde < 6m (Spes. opp til 11m)
Materialbredde 45-250mm
Materialtykkelse 18-50mm

Sagchassis spesifikasjoner
SML 400 SML 600 SML 700/SPL722 SML 700/SPL728 SML 800
Bordrotasjon 180° ±0,1 180° ±0,1 180° ±0,1 360° ±0,1 300° ±0,1
Manuell tilt 45° 45° -
Datastyrt tilt 60° ±0,5 60° ±0,5
Manuell
pneumatisk tilt
45° 45° 60° ±0,5
Datastyrt dybde - 200 mm ±0,5 250 mm ±0,5 250 mm ±0,5 250 mm ±0,5
Sagblad ø 400 mm 600 mm 700 mm 700 mm 800 mm
Sagmotor 3 kW 4 kW 5,5 kW 7,5 kW 7,5 kW
Luftbehov 500 L/min 500 L/min 500 L/min 500 L/min 500 L/min
Lufthastighet 30 m/sek 30 m/sek 30 m/sek 30 m/sek 30 m/sek

Innmating

Nettleseren din har ikke støtte for video/x-flv.
Velg et alterativt format under.

Tandemsagene kan også utstyres med magasin for innmating, som muliggjør fullstendig automatisk kapping av en og en materialpakke.

Matemagasin kan brukes både med automatsager og tandemsager.

Utmating

Stableautomat med utmatingsbånd legger til rette for høyt produksjonsvolum med uavbrutt kjøring av større serier.

Se også SMLs materialvogner for mottak fra stabler.

Stableren kan plasseres på forskjellige måter, for eksempel:
Ved fast sag Ved bevegelig sag
Stabler ved bevegelig sag Stabler ved fast sag

Funksjonsbeskrivelse

Se også (film) demonstrasjonskjøring av tandemsag med enkelt og dobbelt kutt og Tandemsag i drift med materialpakke.

Som for alle SMLs produkter har kunden drift og brukssikkerhet gjennom installeringsstøtte, CE-sertifisering, garanti og serviceavtaler. Kontakt SML for tilbud og spesifikasjon av tandemsag tilpasset ditt produksjonsbehov.